POZVÁNKA

    Pozvání na řádnou členskou schůzi

               SKI CLUBU Litvínov z.s.


  Představenstvo SKI CLUBU Litvínov z.s. svolává řádnou členskou schůzi,
 která se bude konat dne 7.12.2016 v 18,00 hod ve sportovní hale "Koldům".

     

Program jednání:

 1.  Zahájení, prezentace

 2.  Volba předsedy zasedání členské schůze a kurátorů

 3.  Schválení programu jednání

 4.  Navržení a schválení mandátové a návrhové komise

 5.  Navržení a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

 6.  Zpráva o činnosti představenstva

 7.  Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 8.  Zpráva o hospodaření oddílu

 9.  Pokladní zpráva 

10. Zhodnocení sezóny 2015 - 2016

11. Návrh rozpočtu na rok 2017

12. Termínová listina, pořádání závodů

13. Evidence členské základny

14. Trénování v sezóně 2016 - 2017

15. Diskuse

16. Schválení usnesení z jednání členské schůze

17. Závěr
    

                                                                     

Přílohy:

Předběžná rozvaha a výsledovka za rok 2016           

 
Členové představenstva

 SKI CLUBU Litvínov z.s.   


UPOZORNĚNÍ:

Po sobotní akci k 70. výročí založení lyřařského klubu v Litvínově se našel v restauraci hotelu Emeran červený dámský svetr, který je k vyzvednutí na recepci hotelu.

K 26.5.2016 jsme byli nově zaregistrováni u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako  SKI CLUB Litvínov z.s.  se sídlem Jiráskova 413, 436 01 Litvínov.

V sekci "Zapisy ze schůze" jsou k nahlednutí zápisy z jednání představenstva klubu a kontrolní komise.

Ski Club Litvínov

 

Závody

V této rubrice nejsou žádné články.