Zde naleznete kontaktní údaje


SKI CLUB Litvínov, z.s.
se sídlem:    Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
zastoupen:   Alešem Flanderkou, místopředsedou
IČO:            63124858
bank. Spoj.: ČSOB a.s., č. ú. 262629167/0300